Sporthal 't Mingeltsje SIBRANDABUORREN

Algemeen

We schrijven juli 1983, een spannende tijd voor de toen nog genaamde Stichting Sporthal. Zou de sporthal in Sijbrandaburen er komen of niet. De politieke wind vanuit de gemeente Rauwerderhim zat mee en uiteindelijk kon de bouw even later starten. Gemakkelijk ging het niet, er moest om de kosten te drukken veel zelfwerkzaamheden worden verricht. Uiteindelijk stond daar dan toch maar, volgens sommigen “een veredelde ligboxenstal”, Sporthal ’t Mingeltsje.

In de loop der jaren is er veel veranderd. Om een sluitende begroting te krijgen moest op kosten worden bespaard. Dit gebeurde door de schoonmaakwerkzaamheden door de plaatselijke kroegbaas te laten uitvoeren die in ruil daarvoor de pacht van de kantine kreeg. Nu worden de onderhouds-, kantine-en schoonmaakwerkzaamheden alsmede de bestuurlijke taken uitgevoerd door vrijwilligers. Tevens heeft de Stichting ter Behartiging van de Sportbelangen in de Lege Geaen de kantine al weer enkele jaren in eigen beheer.

De grootste kostenpost was en is nog steeds de post energie. Ging er voorheen jaarlijks met gemak 15000 m3 gas en 12000 kWh stroom doorheen nu is dat met gebruik van nieuwe technieken en isolatie meer dan gehalveerd. Dit uit zich weer in de huurprijs van de sporthal, die hebben we in de loop der jaren weliswaar een beetje moeten verhogen maar is in vergelijking tot andere accommodaties relatief laag gebleven.

Was tijdens de bouw van de sporthal een kleurstelling van bruin en bahama beige erg hip, inmiddels zijn de kleedruimten, wc’s en douches voorzien van modern tegelwerk dit alles uitgevoerd door vrijwilligers.

De allergrootste verandering heeft een paar jaar geleden plaatsgevonden. Bij de toenmalige bouw van de sporthal is een frame geplaatst met aan de buitenkant een bekleding van asbestplaten. Deze asbest laag is inmiddels verwijderd en vervangen door nieuwe isolerende beplating. Zo heeft de sporthal zijn huidige frisse aanblik gekregen en kan weer vele jaren mee. Direct daarna is ook de binnenkant van de sporthal aangepakt. Twee kaatswanden en akoestische beplating met sportieve printen zorgen er nu voor dat de sporters elkaar goed kunnen verslaan.

Om de sporthal draaiende te houden zijn huurders nodig. In het begin ontbrak het daar niet aan. Een rijk sportverenigingsleven en grote scholen waren daar debet aan. Toch hebben we ook momenten gehad dat e.e.a. wat minder liep door het wegvallen van sportverenigingen. Nu draait de sporthal volop door een hoge bezettingsgraad, dit mede dankzij de vele gelegenheidsclubs die ons elk seizoen weer weten te vinden.

Natuurlijk weten we niet wat de toekomst ons brengt maar enkele zaken zijn nu wel duidelijk. Zo zullen de buitenboxen wegens gebrek aan huurders en achterstallig onderhoud worden gesloopt. Dit ook mede om de weg vrij te maken voor de bouw van een nieuwe school. Het moment van plaatsen van zonnepanelen, al jaren een grote wens van het bestuur, en het beschikbaar stellen van wifi komt telkens dichterbij. Tot slot hoopt het bestuur dat we nog jaren op deze voet verder kunnen gaan met oog voor de toekomst.